Graphic recording (LIVE)

Graphic recording LIVE

Plaatjes creëren context en vereenvoudigen complexe tekst

Waarom werken afbeeldingen toch altijd zo goed bij een bijeenkomst of workshop? Plaatjes creëren context en vereenvoudigen veel of complexe tekst (gesproken of geschreven). Beelden maken vaak duidelijk of we hetzelfde denken over wat er gezegd of geschreven wordt. Gebruik graphic recording (visual recording of visueel verslaggeving) zodat jouw publiek het grotere plaatje ziet.

Interactief en creatief
Bij graphic recording visualiseert de tekenaar – digitaal of analoog – wat er ter plekke gebeurt of wordt verteld. Niet alleen houdt graphic recording deelnemers beter bij de les, het is ook een interactieve en creatieve manier om betrokkenheid bij een onderwerp te vergroten. Een beeld gaat grenzen over waar landen elkaars taal niet altijd begrijpen.

Plaatjes bij de praatjes
We maken de plaatjes bij jouw praatjes. Met onze passie voor visuele communicatie kunnen we een aanvulling zijn bij het bereiken van jouw doelstelling. We hebben veel ervaring met zoveel kleine als grote organisaties; van grote bijeenkomsten bij corporates en (semi)overheden tot brainstormsessies bij kleinere ondernemingen en stichtingen.

Jeugd en media
Van origine zijn we gespecialiseerd in jeugd en media. Onder die noemer vallen ook mediawijsheid en digitale geletterdheid. Onderwijs en bedrijfsleven hebben met beide thema’s vaak veel te maken. Vandaar dat we onze kennis op dit gebied ook graag met jou delen.